Elnätsfrågor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elnätet är en fundamental pusselbit i elsystemet. För att klara samhällets och industrins behov av elektrifiering behöver elnätet byggas ut på alla nivåer - stamnät, regionnät och lokalnät. För att det ska hända behöver tillståndsprocesserna - och all lagstiftning som omfattas - effektiviseras, liksom att elnätsföretagens finansiella villkor (elnätsregleringen) ska ge incitament för investeringar.

Här hittar du fördjupad information i de viktiga elnätsfrågorna. Viss information är exklusiv för medlemmar och kommer att kräva inloggning. I våra positioner och vår tidslinje ser du vilka politiska frågor Energiföretagen driver. 

I nyhetsflödet - Elnät