Elnätsfrågor

Elnätet är en fundamental pusselbit i elsystemet och Energiföretagen arbetar med ett flertal frågor kopplade till området. Här hittar du fördjupad information i några av dem, länkar och annan nyttig information. Viss information är exklusiv för medlemmar och kommer att kräva inloggning.