Certifieringar & avtal

Vi har varit med och tagit fram de två certifieringarna Schysst elhandel och Prisdialogen för fjärrvärme, allmänna avtalsvillkor för el och fjärrvärme samt kvalitetskontrollen av hushållselmätare – Det nationella stickprovet. Tillsammans gör de livet tryggare och bättre för både våra medlemsföretag och deras kunder.

El och fjärrvärme Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren finns till för att underlätta för Energiföretagens medlemsföretag och deras kunder. Genom att använda branschgemensamma villkor blir det enklare och tydligare för kunden eftersom samma regler gäller oavsett företag. På så sätt kan företagen förhoppningsvis spara både tid och pengar.

Allmänna avtalsvillkor el
Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme