För dig som elkund

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En viktig del i att vara en nöjd kund är att få rätt information. Här har vi samlat en del grundläggande information om vad det innebär att vara elkund.

Som elkund behöver du ha kontakt med två företag: ditt elnätsföretag och ditt elhandelsföretag.

Viktigt att aktivt välja elhandelsavtal

Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill och det är viktigt att göra ett aktivt val. Utan ett aktivt val så kan du som kund få ett så kallat anvisat avtal, vilket i vissa fall är dyrare än andra avtalsformer.

Du har omkring 150 elhandelsföretag att välja bland, och flera olika typer av avtal; rörliga och fasta avtal med olika bindningstider. Även avtal med timmätning och timavräkning finns numera för kunder som vill vara aktiva. Ett portföljförvaltat avtal innebär att elhandelsföretaget löpande köper el på den finansiella marknaden. Priset kan därför variera mellan månaderna, men kunden är inte lika utsatt för elprisets timvisa svängningar.

Vilket avtal som är bäst beror på hur du själv ser på risk och förutsägbarhet. Mellan företagen råder helt öppen konkurrens. För att jämföra olika företag och avtal kan du till exempel gå in på Elpriskollen, en oberoende elprissajt som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Anmäl flytt till elnätsföretaget

Du kan däremot inte välja elnätsföretag. De har alltid monopol inom sitt geografiska område. Orsaken är att det är väldigt dyrt att bygga och underhålla elnät. Monopolet finns därför av samhällsekonomiska skäl.

Du ska kontakta ditt elnätsföretag för att anmäla in- eller utflytt på en adress. Gör det gärna i god tid. Då kan du känna dig säker på att det finns ström i bostaden när du får tillträde till den, och att du inte behöver betala elen för den som flyttar in efter dig.

Du kan också kontakta ditt elnätsföretag om du drabbas av elavbrott, har frågor om din elmätare eller om du ska gräva i din trädgård och behöver hjälp att markera ut var elledningarna ligger i marken.

Om du drabbas av ett elavbrott som varar tolv timmar eller mer, så är du enligt ellagen garanterad en ersättning som motsvarar 12,5 procent av din årliga elnätsavgift. Dock minst 900 kronor. Här finns ytterligare information om vad som gäller vid elavbrott.

Ditt totala elpris – 45 procent skatter och avgifter

Så här har elkostnaden för lägenheter sett ut till och med år 2022 enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

  • Priset för elen som du köper (elhandelskostnaden). Sedan januari 2007 ska elcertifikatsavgiften vara inkluderad i detta pris.
  • Elnätskostnaden, det vill säga kostnaden för överföringen av el i elnäten.
  • Skatter och avgifter.

Skatterna som du som elkund betalar är dels en punktskatt, dels moms med 25 procent på det totala priset för elnät och elhandel inklusive punktskatten. Därtill kommer avgifter för vissa myndighetsavgifter. När man räknar ihop det utgör skatten och avgifterna drygt 45 procent av din totala elkostnad.

Från och med 1 januari 2018 betalas energiskatten på el via elnätsföretaget (tidigare via elhandelsföretaget), du hittar mer information här.

Mer information

Fråga någon oberoende!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se