Dammsäkerhet

Publicerat av: Anna Engström Meyer ·

För Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag är dammsäkerhetsfrågor viktiga. Energiföretagen Sverige tar fram anvisningar, riktlinjer, rekommendationer och utbildningar i syfte att stödja medlemsföretagens dammsäkerhetsarbete. 

Att dammar har en tillfredsställande säkerhet är viktigt eftersom ett dammhaveri kan få stora konsekvenser i form av omfattande skador på egendom och i värsta fall även människors liv. Energiföretagens medlemsföretag inom vattenkraftindustrin är och har varit drivande, även internationellt, när det gäller att värna om och utveckla dammsäkerheten. Bland annat görs omfattande investeringar för att säkerställa att dammarna klarar höga flöden såväl i dagens som i framtidens klimat.

Energiföretagens roll

Energiföretagen stöder och följer medlemsföretagens dammsäkerhetsarbete och samverkar med andra dammsäkerhetsaktörer, både nationellt och internationellt.

AG Dammsäkerhet

Energiföretagens arbetsgrupp för dammsäkerhet – AG Dammsäkerhet – är rådgivande till Energiföretagens arbetsgrupp för vattenkraft – AG Vattenkraft.

AG Dammsäkerhet bemannas av sakkunniga inom dammsäkerhetsområdet 
verksamma hos medlemsföretagen.

AG Dammsäkerhet har bland annat i uppdrag att utgöra Energiföretagens arbetsgrupp med sakkunskap i dammsäkerhetsfrågor, att utveckla Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet – RIDAS – med tillämpningsvägledningar och att utveckla Energiföretagens kursutbud inom dammsäkerhetsområdet. Vidare ska arbetsgruppen bevaka forskning och utveckling som har koppling till dammsäkerhet och verka för att utvecklingsprojekt initieras till stöd för utvecklingen av RIDAS och branschens arbete med dammsäkerhet både kort- och långsiktigt

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Engström Meyer

Anna Engström Meyer

Ansvarig dammsäkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 21
E-post: anna.engstrom.meyer@energiforetagen.se