Kraftvärme

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kraftvärmen är en högaktuell fråga. Inte minst eftersom flera nya skatter och styrmedel planeras att införas som missgynnar kraftslaget. Energiföretagen arbetar därför aktivt med att öka kunskapen hos politiker och myndigheter om kraftvärmens nyttor i energisystemet, inte minst lokalt, samt varför det är samhällsekonomiskt riktigt att säkerställa konkurrensneutrala regelverk.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se