Vindkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

För att den stora efterfrågan på fossilfri el ska kunna mötas har vindkraften en viktig roll. Dels behöver en stor del av den befintliga vindkraften förnyas innan 2045, dels behöver mycket ny vindkraft byggas. Idag hindras utbyggnaden av oförutsägbara och långa tillståndsprocesser och planerad utbyggnad möter ofta lokalt motstånd, vilket gör att givna tillstånd kan ändras under processen.

I nyhetsflödet - Vindkraft

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se