EBR-Kommittén

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande. EBR-kommittén formulerar bland annat de riktlinjer som kvalitetssäkrar processerna i EBR-verksamheten. Här ser du medlemmarna i EBR-kommittén, vilket företag de representerar samt vilken roll de har.

EBR-Kommittén  
Bosse Andreasson Sundsvall Elnät AB
Vakant E.ON Energidistributions AB
Magdalena Brodin Skellefteå Kraft Elnät AB
Ulrika Nilsson SEKO
Petter Johansson Svenska Elektrikerförbundet
Sven-Eric Dahlgren Härjeåns Nät AB
Andy Karlsson Österlens kraft
Gert Kristensson E.ON Energidistribution AB
Ulf Melin E.ON Sverige AB
Nikta Nabavi Unionen
Viktoria Pussfält Energiföretagen Sverige
Ann-Charlotte Rand Sobona
Antonio Ropero Ledarna
Jan-Åke Rosenqvist Vattenfall Eldistribution AB
Torbjörn Solver Mälarenergi Elnät AB
Tomas Torstensson EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
Henrik Wingfors Energiföretagen Sverige
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer
 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se