EBR-Kommittén

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande. EBR-kommittén formulerar bland annat de riktlinjer som kvalitetssäkrar processerna i EBR-verksamheten.

Här ser du medlemmarna i EBR-kommittén, vilket företag de representerar samt vilken roll de har.

Vakant E.ON Energidistribution AB
Bosse Andreasson Sundsvall Elnät AB
Magdalena Brodin Skellefteå Kraft Elnät AB
Ulrika Nilsson SEKO
Petter Johansson Svenska Elektrikerförbundet
Sven-Eric Dahlgren Härjeåns Nät AB
Andy Karlsson Österlens kraft
Gert Kristensson E.ON Energidistribution AB
Ulf Melin E.ON Sverige AB
Nikta Nabavi Unionen
Viktoria Pussfält Energiföretagen Sverige
Ann-Charlotte Rand Sobona
Antonio Ropero Ledarna
Jan-Åke Rosenqvist Vattenfall Eldistribution AB
Torbjörn Solver Mälarenergi Elnät AB
Tomas Torstensson EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
Henrik Wingfors Energiföretagen Sverige
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer
 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 41
E-post: per-olov.engman@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se