Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla, Miljö och klimat.

Energiåret 2016 levereras i portioner (pdf-format) under året och sammanställs vid årets slut i en gemensam skrift. Då tas också en serie med ppt-bilder fram.

I sammanställningen nedan framgår status för de olika avsnitten i Energiåret 2016:

Elmarknaden (15 maj)

Sveriges totala energitillförsel (15 maj)

Elanvändningen (15 maj)

Elproduktion

Miljö och klimat

Elnät

Fjärrvärme (separat sida, färdig augusti)

Fjärrkyla (separat sida, färdig augusti)