Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Vi ser under 2019 över statistiksidorna och kommer eventuellt göra ändringar som kan påverka Energiåret i sin nuvarande form.

Nedan ligger Energiåret 2017. Här framgår när de olika avsnitten har presenterats och uppdaterats:

Elmarknaden  (uppdaterad 14  juni 2018)

Sveriges totala energitillförsel (1 juni 2018)

Elanvändningen (uppdaterad 14 juni 2018)

Elproduktion (4 juli 2018)

Miljö och klimat (4 september 2018)

Elnät (21 december 2018)

Fjärrvärme (separat sida, 15 juni 2018)

Fjärrkyla (separat sida, 20 november 2018)