Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla, Miljö och klimat.

Energiåret 2016 levereras i portioner (pdf-format) under året och sammanställs vid årets slut på gemensam plats. Då tas också en serie med ppt-bilder fram.

I sammanställningen nedan framgår status för de olika avsnitten i Energiåret 2016:

Elmarknaden  (15 maj)

Sveriges totala energitillförsel (15 maj)

Elanvändningen (reviderad 27 september)

Elproduktion (reviderad 12 oktober)

Miljö och klimat (27 september)

Elnät (31 oktober)

Fjärrvärme (separat sida, färdig augusti)

Fjärrkyla (separat sida, färdig augusti)