Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiåret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla. År 2018 blir ett mellanår mellan gamla Energiåret och en ny presentation av årsstatistik som börjar med redovisning av 2019 års statistik.

Vi ser över redovisningen av årsstatistik. 2018 års statistik blir därför ett mellanår där redovisningen inte blir lika fullständig som tidigare (såsom visas i högerkant – åren 2016 och 2017).

Nedan ligger Energiåret 2018. Här framgår när de olika avsnitten har presenterats och uppdaterats:

Elmarknaden (väntas klar i november 2019)

Sveriges totala energitillförsel (väntas klar i november 2019)

Elanvändningen (väntas klar i november 2019)

Elproduktion: power point med diagram (30 november 2019)
Elproduktion: Excel-fil med tabeller (30 november 2019)

Miljö och klimat (väntas klar i november 2019)

Elnät (väntas klar i november 2019)

Fjärrvärme (separat sida, visar status i realtid)

Fjärrkyla (20 juni 2019)