Regional verksamhet

Den regionala verksamheten ger dig som medlem goda möjligheter att ha en nära kontakt med Energiföretagen Sverige och med andra medlemsföretag i din region.

Energiföretagen Sverige delar in sitt lokala arbete i fyra regioner, Nord, Mitt, Väst och Syd. Många möten och konferenser anordnas regionalt, både rådslag i enskilda frågor och regionmöten med bredare innehåll. 

Varje region har en regionchef och en regional styrgrupp, som tillsammans utgör den första vägen in i föreningens arbete. Det regionala nätverket är alla medlemmar som finns inom den specifika regionen.

Den regionala verksamheten ska förankra Energiföretagens arbete hos medlemmarna, men också bidra till att Energiföretagens och branschens budskap kring prioriterade frågor förs ut till olika externa målgrupper.

Är du inte inloggad? 
Klicka här för att logga in och ta del av ytterligare medlemsinformation!