Fjärrvärmenäten – distribution

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärmens resa börjar i värmeverket där vatten hettas upp till mellan 70 och 120 grader. Det heta vattnet transporteras sedan genom ett välisolerat rörsystem som ligger nedgrävt i marken under våra fötter. Tusentals kilometer av rörledningar som transporterar energi från värmeverket ut till kunderna och sen tillbaka igen. Om och om igen. Som ett blodomlopp för staden.

I varje fastighet där vattnet ska ge värme finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som omvandlar energin i det varma vattnet till värme i husets element och varmvatten i kranarna. En värmeväxlare hjälper till att överföra värme från en vätska eller gas, till en annan.

Tur och retur

I de värmeväxlare som överför fjärrvärme till värme och varmvatten i en fastighet cirkulerar fjärrvärmevattnet i ett kanalsystem med väggar med väldigt god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem där vattnet som ska värmas cirkulerar. De olika vätskorna möts alltså aldrig men värmen överförs effektivt från den ena till den andra. I takt med att energin i det varma vattnet förs över till fastigheterna den ska värma, svalnar det, innan det leds tillbaka till värmeverket – i ett eget retursystem av rör.

Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan kostnaderna variera från 2 000 till 12 000 kronor per meter ledning. Branschen arbetar mycket med att kvalitetssäkra näten för att få så lång livstid som möjligt. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år. Det finns idag flera olika metoder för att identifiera läckor på näten utan att behöva gräva upp marken. Ett sätt är att fotografera marken med värmekamera, så kallad termografering, för att på så sätt spåra var varmvatten kan ha läckt ut. Uppstår en läcka så märker oftast inte kunderna det, utan den åtgärdas snabbt, så snart den upptäcks.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se