EBR Teknikutskott

Publicerat av: Christer Gruber ·

EBR Teknikutskott    
Andy Karlsson Österlens Kraft AB Ordförande
Peter Ipsen E.ON Eenergidistribution AB Medlem
Ulf Kronander                           Vattenfall Eldistribution AB Medlem
Johnny Smedman Sundsvall Elnät AB Medlem
Anders Sundberg Ellevio AB Medlem
Thomas Rehnberg Umeå Energi Elnät AB Medlem
Rolf Sjöberg

Öresundskraft AB

Medlem

Ulrik Eriksson

Vattenfall Service AB

Medlem

Christer Gruber

Energiföretagen Sverige / EBR

Sekreterare

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se