EBR Teknikutskott

Publicerat av: Homan Aldén ·

EBR Teknikutskott    
Erik Hellstrand Vattenfall Ordförande
Andy Karlsson Österlens Kraft AB Medlem
Peter Ipsen E.ON Energidistribution AB Medlem
Ulf Kronander                           Vattenfall Eldistribution AB Medlem
Johnny Smedman Sundsvall Elnät AB Medlem
Anders Sundberg Ellevio AB Medlem
Thomas Rehnberg Umeå Energi Elnät AB Medlem
Rolf Sjöberg

Öresundskraft AB

Medlem

Ulrik Eriksson

Vattenfall Service AB

Medlem

Homan Aldén

Energiföretagen Sverige / EBR

Sekreterare

 

Kontakt

Homan Aldén

Homan Aldén

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 15
E-post: homan.alden@energiforetagen.se