EBR-meddelande

Publicerat av: Jenny Åkerberg Tattaranno ·

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete. Ett meddelande skickas ut om EBR vill informera om till exempel olycksfall eller brister i materiel samt vid utgivning av nya och reviderade publikationer.

EBR-meddelande

EBR-meddelande är kommunikationen mellan EBR och våra kunder. Meddelandet når över 2.000 yrkesverksamma och har en mycket sekundär spridning. Genom EBR-meddeladet informeras yrkesverksamma om verklighetsnära tekniska utmaningar, olycksfall, materiel som är undermåligt, eller arbetsmetoder som är farliga. EBR-meddelandet är en kostnadsfri service från EBR till branschen.

Här hittar du EBR-meddelanden 2021.
Här hittar du EBR-meddelande arkiv från 2011-2020.
Prenumerera på EBR-meddelanden. 

EBR-e: Handböcker och anvisningar i digital form

EBR-e samlar alla handböcker och anvisningar inom EBR i elektroniskt format. Tillgång till EBR-e ges via en prenumeration. Beställ EBR-e.

 

Kontakt

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se