E-mobilitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elektrifiering av transporter är en viktig pusselbit i klimatarbetet och utbyggnaden av laddinfrastruktur måste ske i en takt möter efterfrågan. Brist på nätkapacitet och långa anslutningsprocesser för laddinfrastruktur är några av utmaningarna framöver. Energiföretagen driver på för en utbyggnad laddinfrastruktur, vi arbetar med elnätfrågan liksom vi flex och andra systemtjänster. Vi deltar också i olika dialogforum med fordonsindustrin, berörda myndigheter och andra intresseorganisationer.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se