Säkerhet och totalförsvar

Publicerat av: Emma Johansson

Säkerhet och resiliens handlar om förmågor att möjliggöra och återställa tjänster för att uppnå verksamhetsmål. Det pågår ständiga förändringar av hot och risker kopplat till säkerhetsrelaterade frågor och beredskap. Det krävs därför ett riskbaserat säkerhets- och beredskapsarbete och därtill beslut utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Den lagstiftning som omgärdar energibranschens säkerhetsarbete växer och förändras ständigt. Exempelvis NIS- (nät-och informationssäkerhet) lagstiftningen, ny cybersäkerhetslagstiftning och ny Nätkod för cybersäkerhet samt säkerhetsskyddslagen och elberedskapslagen ställer krav på företagens arbete. Rätt rustade kan energibranschen bättre ta sig an dagens och framtidens hot och risker för robust energiförsörjning.

OBS, sidan "Strategi och verktyg för säkerhet" kan endast ses i inloggat läge i boxen uppe till höger. Det går också att nå sidan här i inloggat läge "Strategi och verktyg för säkerhet".

Energiföretagen Sverige bevakar löpande säkerhets- och beredskapsfrågor och deltar i påverkansarbetet av myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, på både nationell och EU-nivå. Energiföretagen Sverige erbjuder medlemsföretagen kompetens och stöd inom säkerhetsfrågor för att analysera möjliga konsekvenser av olika förslag samt tolka beslutade lagar och regelverk. 

Energiföretagens säkerhetsgrupp 

Inom Energiföretagens säkerhetsgrupp (ESG) driver föreningen tillsammans med medlemmar i arbetsgrupper med fokus på säker och resilient energiförsörjning inom tre huvudområdena i säkerhet:

  1. Säkerhetsskydd 
  2. Informations- och cybersäkerhet
  3. Beredskapsfrågor (Civil- och totalförsvar)

ESG:s uppdrag 

  • ESG ska utgöra ett samlande organ för branschens säkerhets- och beredskapsfrågor inom civilt försvar och totalförsvaret
  • ESG ska bistå branschen genom att anordna utbildningar, framställa vägledningar och informationsmaterial 
  • ESG ska utgöra Energiföretagens remissinstans beträffande de frågor som rör gruppens ansvarsområde 
  • ESG ska utgöra samverkanforum för branschen och berörda myndigheter i frågor som rör gruppens ansvarsområde 

Samtliga medlemsföretag i Energiföretagen Sverige är välkomna att delta i arbetet i dessa arbetsgrupper och har möjlighet att inkomma med frågor och förslag vad gäller gruppernas arbete. För kontakt med ESG går det bra att vända sig till Energiföretagens ansvarig för säkerhetsfrågor Emma Johansson. Kontaktuppgifter till Emma finns på Energiföretagens webbplats.  

I nyhetsflödet: Säkerhet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se