Säkerhet/cybersäkerhet

Publicerat av: Emma Johansson ·

Det pågår ständiga förändringar av säkerhetsrelaterade frågor och den lagstiftning som omgärdar energibranschens säkerhetsarbete. Vägledning om arbetet med nät-och informationssäkerhet , exempelvis NIS-lagstiftningen och den nya säkerhetsskyddslagen, skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Rätt rustade kan energibranschen bättre ta sig an dagens och framtidens hot för att säker och trygg energiförsörjning.

Energiföretagen Sverige bevakar löpande många säkerhetsfrågor och deltar i påverkansarbetet av myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, på både nationell och EU-nivå. Energiföretagen Sverige erbjuder medlemsföretagen kompetens och stöd inom säkerhetsfrågor för att analysera möjliga konsekvenser av olika förslag samt tolka beslutade lagar och regelverk. 

Energiföretagens säkerhetsgrupp 

Inom Energiföretagens säkerhetsgrupp (ESG) driver föreningen tillsammans med medlemmar i arbetsgrupper med fokus på säker energiförsörjning inom tre huvudområdena i säkerhet:

  1. Säkerhetsskydd 
  2. Informations- och cybersäkerhet
  3. Beredskapsfrågor (Total och civilförsvar)

ESG:s uppdrag 

  • ESG ska utgöra ett samlande organ för branschens säkerhets- och beredskapsfrågor  
  • ESG ska bistå branschen genom att anordna utbildningar, framställa vägledningar och informationsmaterial 
  • ESG ska utgöra Energiföretagens remissinstans beträffande de frågor som rör gruppens ansvarsområde 
  • ESG ska utgöra samverkanforum för branschen och berörda myndigheter i frågor som rör gruppens ansvarsområde 

Samtliga medlemsföretag i Energiföretagen Sverige är välkomna att delta i arbetet i dessa arbetsgrupper och har möjlighet att inkomma med frågor och förslag vad gäller gruppernas arbete. För kontakt med ESG går det bra att vända sig till Energiföretagens ansvarig för säkerhetsfrågor Emma Johansson. Kontaktuppgifter till Emma finns på Energiföretagens webbplats.  

I nyhetsflödet: Säkerhet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se