Råd, nätverk och arbetsgrupper

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige är en förening med aktiva medlemsföretag. Våra råd, arbetsgrupper och nätverk av olika slag bidrar alla till att utveckla vår verksamhet och är en del av vår medlemsdialog. Vår strävan är att föreningens arbete på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete.

För att komma åt allt material på dessa sidor behöver du vara anställd hos ett av våra medlemsföretag. Du skapar enkelt ett konto hos oss via den här länken.

Energiföretagen Sveriges sakråd

Råden är en viktig del i föreningsarbetet, och deras syfte är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet och vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd. Rådsstrukturen utvärderas och fastställas regelbundet av styrelsen.

Här hittar du en sammanställning av medlemmarna i råden.

Energiföretagens åtta råd:

  1. Elproduktion (tidigare tillförsel, produktion och råkraftmarknad)
  2. Eldistribution
  3. Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning
  4. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  5. Produktion och marknad värme och kyla (tidigare värme- och kylmarknader)
  6. Strategisk kommunikation
  7. Slutkundsmarknad el
  8. Värme- och kyldistribution

Energiföretagen Sveriges arbetsgrupper

Till varje råd finns ett antal arbetsgrupper, som jobbar mer djupgående med enskilda frågor under olika tidsperioder. Här hittar du en presentation av de arbetsgrupper som är aktuella under respektive råd.
 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Kommunikatör
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se