Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Råd, nätverk och arbetsgrupper

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige är en förening med aktiva medlemsföretag. Våra råd, arbetsgrupper och nätverk av olika slag bidrar alla att utveckla vår verksamhet och är en del av vår medlemsdialog. Vår strävan är att föreningens arbete på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete.

För att komma åt allt material på dessa sidor behöver du vara anställd hos ett av våra medlemsföretag. Du skapar enkelt ett konto hos oss via den här länken.

Råden är en viktig del i föreningsarbetet, och dess syftet är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet och vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd. Rådsstrukturen utvärderas och fastställas regelbundet av styrelsen.

Energiföretagen Sveriges sakråd

Här hittar du en sammanställning av aktuella frågor och i vilka råd de hanteras just nu: Aktuella frågor i rådsarbetet (uppdaterad 10 februari 2020) samt en presentation av de arbetsgrupper som är aktuella under respektive råd.

  • Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning
  • Kraftproduktion och råkraftsmarknad (tidigare tillförsel, produktion och råkraftmarknad)
  • Eldistribution och nätmarknad
  • Värme- och kyldistribution
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Strategisk kommunikation
  • Slutkundsmarknad el
  • Värme- och kylmarknader