Branschens roll för svensk ekonomi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energibranschen är en viktig motor i svensk ekonomi. Ett effektivt och leveranssäkert elsystem är särskilt viktigt för den elintensiva industrin, såsom pappers- och massaindustrin och stålverk. Under en tioårsperiod fram till år 2018 investerade branschen omkring 300 miljarder kronor och bara elsektorn bidrar varje år med över 40 miljarder kronor till statskassan.

Investeringar i elproduktion och andra delar av energisystemets infrastruktur är nästan alltid mycket långsiktiga, upp emot 50 år. Det vanliga är dessutom att dessa investeringar kräver mycket kapital.

Energibranschen har ökat sina investeringar efter finanskrisen år 2008–2009. En investeringsenkät som gjordes bland svenska energiföretag år 2009 visade på en total investeringsvolym på 300 miljarder kronor fram till år 2018. Det gäller under förutsättning att vindkraften fortsätter att byggas ut till nivån cirka 17 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) till år 2020. Detta överträffades med råge och år 2022 gav vindkraften cirka 33 TWh el.

Investeringarna fördelar sig med ungefär 55 procent för elproduktion (nya anläggningar och reinvesteringar i äldre), 30 procent för elnät (inklusive stamnät och utlandsförbindelser) och 15 procent för verksamhet såsom fjärrvärme och gasverksamhet. Vindkraftsinvesteringarna inklusive följdinvesteringar är enskilt största post och utgör en tredjedel av de 300 miljarder kronorna, det vill säga 100 miljarder.

Viktigt för välståndets utveckling

För Sverige har tillgången till energi bidragit kraftigt till att vi är ett välmående land, trots vår nordliga breddgrad och vårt avlägsna läge. Utvecklingen från ett fattigt jordbrukarsamhälle till dagens moderna industrination hänger intimt ihop med elektrifieringen av Sverige.

Den kommersiella energin har bidragit till en enklare, säkrare, ljusare och varmare tillvaro och har gett en ökad livskvalitet. Med tillgång på el till konkurrenskraftiga priser skapades grunden för en utbyggnad av vår moderna exportindustri. Den elintensiva industrin är ryggraden i vår utrikeshandel. Genom utnyttjandet av elbaserade processer och arbetsmetoder har också produktiviteten ökat.

Elbranschen sysselsätter dessutom cirka 30 000 personer i Sverige. Det ger ökade skatteintäkter – som i sin tur ger ökad välfärd. Elsektorn är en betydande intäktskälla i statskassan och staten tar in över 40 miljarder kronor årligen. Läs mer under ”Skatter och avgifter”. Totalt sett anställer energisektorn nära 70 000 personer i Sverige, och behovet av nya medarbetare ökar ständigt inte minst på grund av klimatomställning och elektrifiering.