Elavbrott

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elavbrott inträffar, även om elnätsföretagen gjort rejäla arbetsinsatser för att minska riskerna genom ombyggnader av elnäten. Vid så kallade storstörningar aktiveras dessutom samverkansorganisationen "Elsamverkan" där elnätsföretagen hjälper varandra, tillsammans med ansvarig myndighet Svenska kraftnät. Målet är att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning.

TIPS! På Energimyndighetens sida "Elavbrott - vad gör jag nu?" får du som konsument tips om hur du kan förbereda ditt hushåll för längre elavbrott.

TIPS! Hos Svenska kraftnät kan du läsa om det som kallas (manuell) frånkoppling. 

Sedan millennieskiftet har över 50 000 km elnät grävts ner för att minska risken för elavbrott, till exempel när det stormar. Men elavbrott inträffar trots allt, se driftstatistiken här. Oftast sker elavbrotten när kraftiga vindar slår till. Den svenska medelkunden hade år 2019 elavbrott på i storleksordningen 160 minuter under hela året. År 2018 var motsvarande siffra 100 minuter.

Ellagen skärptes den 1 januari 2006 efter stormen Gudrun, som härjade 2005. Då utformades den så kallade 24-timmarsgränsen, med ett funktionskrav på elnätet som säger att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar. År 2011 trädde detta i kraft i Ellagen. Redan från år 2006 började dock avbrottsersättning betalas ut till kunder som drabbats av elavbrott på över 12 timmar.

Principen är att drabbad kund efter 12 timmar får en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden – dock minst 1 000 kronor. För längre elavbrott följer avbrottsersättningen en trappa med ökad ersättning för varje tolvtimmarsperiod. Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå finns information om ersättningen.

Vi så kallade storstörningar aktivieras även samverkansorganisationen "Elsamverkan", för att säkerställa att resurser används optimalt i drabbade områden och kunder får tillbaka strömmen så snart som möjligt.

Energimarknadsinspektionen hanterar leveranskvalitet

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för leveranskvalitet. Alla elnätsföretag rapporterar årligen till Ei om leveranskvaliteten. Här når du Ei:s portal om leveranssäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se