Miljö och klimat

El och värme är något vi alla behöver. Vi behöver lysa upp våra samhällen, värma våra hus, driva industrier och sjukhus och kyla våra matvaror. Samtidigt påverkar all typ av energiproduktion miljön och fossil produktion påverkar dessutom klimatet. I Sverige använder vi framför allt fossilfria produktionstekniker och elen är till över 98 procent fossilfri, samtidigt som värmeproduktionen sker till 97 procent med förnybara eller återvunna bränslen. Globalt ser bilden dock annorlunda ut.

En överväldigande majoritet av världens klimatforskning är enig om att klimatkrisen har orsakats av stora utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, som leder till att jorden värms upp och stora glaciärer smälter. Under 2016 trädde FN:s internationella klimatavtal i kraft. Världens ledare har enats om att stoppa klimatutsläppen, så att temperaturhöjningen ska stanna under 2 grader. Många tvivlar på att det kan ske tillräckligt snabbt och det ifrågasätts också om det räcker. Oavsett vad som är rätt behöver de fossila utsläppen minska snabbt.

I Sverige ligger vi bra till. I uppvärmningen finns idag bara 6 procent fossilt kvar. I elproduktionen är det bara knappt 2 procent. Inom industrin har utsläppen också minskat men det finns mer att göra. Här kan både el och fjärrvärme vara alternativ. Stora industrier, som stålverk, har svårt att byta ut de fossila bränslena eftersom de behöver mycket höga temperaturer, men det pågår arbete för att utveckla alternativ även där, bland annat genom att använda el.

Läs till exempel om HYBRIT - ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall för att tillverka fossilfritt stål. HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent. Det motsvarar en tredjedel av utsläppen från industrin och kan i framtiden bidra till att minska utsläppen från järn- och stålproduktion i hela världen.

En stor del av Sveriges klimatutsläpp kommer från fordonssektorn. Merparten av alla fordon drivs fortfarande med bensin, diesel och olja. Det behövs en snabb omställning till biodrivmedel och el, som kan ersätta de fossila bränslena. Läs mer om elektrifiering och elfordon här.

Svensk energiproduktions påverkan på miljö och klimat

Ur ett livscykelperspektiv har all elproduktion en miljöpåverkan, även förnybar el. Vattenfalls livscykelanalyser per kraftslag följer nationella standarder och kan läsas här.  

Läs vidare om:

Vattenkraftens miljöfrågor

Kärnkraften och avfallet

Vindkraftens miljöfrågor

Fjärrvärmens miljöfrågor

Annan miljöpåverkan

Letar du efter detaljerad information om olika typer av miljöpåverkan i Sverige? Då kan du kika här på Naturvårdsverkets hemsida.