Miljö och klimat

Miljö och klimat påverkas av våra energival. Alla behöver energi. Vi vill ha ljus och värme när det behövs och ibland även kyla. Samtidigt påverkar all energiproduktion miljön och ofta även klimatet. Därför har det betydelse hur du och jag använder energi och vilka energival vi gör. Men det finns också mycket energiproducenterna kan göra - och gör - för att minska påverkan på miljö och klimat så mycket som möjligt.

Lite förenklat kan energi beskrivas som en kraft som sätter något i rörelse. När energi frigörs och omvandlas börjar bilen rulla, vattnet koka och du orkar tänka och springa. Energi som kan användas om igen, som vattnet som forsar, träden som växer upp igen, vind och sol, kallas förnybar. Andra energikällor, som har stor negativ påverkan på klimatet är fossila; så som naturgas, kol och olja. De räknas som icke förnybara eftersom  de finns i begränsad omfattning och behöver många miljoner år för att bildas.

I Sverige står vattenkraften för cirka 40 procent av elproduktionen och kärnkraften för mellan 30-40 procent. Resten av produktionen utgörs av kraftvärme och vindkraft. Ur ett livscykelperspektiv har all energiproduktion en miljöpåverkan, även förnybar produktion. Vattenfalls livscykelanalyser per kraftslag följer nationella standarder och kan läsas här.  

Letar du efter detaljerad information om olika typer av miljöpåverkan i Sverige? Då kan du kika här på Naturvårdsverkets hemsida.

I Sverige når vi klimatmålen

Idag är de flesta medvetna om att klimatet hotas. Klimatkrisen har orsakats av stora utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, som leder till att jorden värms upp och stora glaciärer smälter. Under 2016 trädde FN:s internationella klimatavtal i kraft. Världens ledare har enats om att stoppa klimatutsläppen, så att temperaturhöjningen ska stanna under 2 grader. Många tvivlar på att det kommer att ske tillräckligt snabbt och det ifrågasätts också om det räcker. Oavsett vad som är rätt behöver de fossila utsläppen minska snabbt.

I Sverige ligger vi ganska bra till. I uppvärmningen finns idag bara 6 procent fossilt kvar. I elproduktionen är det bara 2 procent. Inom industrin har utsläppen också minskat men det finns mer att göra. Här kan både el och fjärrvärme vara alternativ. Stora industrier, som stålverk, har svårt att byta ut de fossila bränslena eftersom de behöver mycket höga temperaturer, men det pågår arbete för att utveckla alternativ även där, bland annat genom att använda el.

En stor del av Sveriges klimatutsläpp kommer från fordonssektorn. Merparten av alla fordon drivs fortfarande med bensin, diesel och olja. Det behövs en snabb omställning till biodrivmedel och el, som kan ersätta de fossila bränslena. Det sker redan mycket utveckling åt det hållet men energibranschen kan bidra ännu mer, med rätt villkor. Läs mer om fossilfria fordon här.