Vätgas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vätgas har på senare år vuxit fram till att bli en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningen. Vätgas ska användas i många stora industrisatsningar för att producera allt från fossilfritt stål till elektrobränslen för sjöfarten. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras.

Runt om i Sverige planeras nu för omställning till fossilfria industrier och transporter genom att använda vätgas till att producera fossilfritt stål, eller för att producera e-metanol som bränsle till sjöfarten, eller som insatsvara i kemiindustrin. Detta är en del av en större internationell trend och det är många länder som nu expanderar sina vätgassatsningar.  

- För att inte svenska företag ska komma efter i den globala konkurrensen krävs ett väl fungerande regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Dagens regelverk är inte komplett vilket i praktiken riskerar att bromsa Sveriges klimatomställning, säger Lars Andersson, expert på förnybart och vätgas hos Energiföretagen. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se