Vätgas

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vätgas har på senare år vuxit fram till att bli en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningen. Vätgas ska användas i många stora industrisatsningar för att producera allt från fossilfritt stål till elektrobränslen för sjöfarten. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras.

Runt om i Sverige planeras nu för omställning till fossilfria industrier och transporter genom att använda vätgas till att producera fossilfritt stål, eller för att producera e-metanol som bränsle till sjöfarten, eller som insatsvara i kemiindustrin. Detta är en del av en större internationell trend och det är många länder som nu expanderar sina vätgassatsningar.  

För att inte svenska företag ska komma efter i den globala konkurrensen krävs ett väl fungerande regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Dagens regelverk är inte komplett vilket i praktiken riskerar att bromsa Sveriges klimatomställning, säger Lars Andersson, expert på förnybart och vätgas hos Energiföretagen.

Ny rapport från januari 2024 om vätgasen i EU:s lagstiftning

Sveriges energisektor står inför en rad kritiska beslutsfattanden inom ramen för omställningen till en fossilfri framtid där vätgas kan spela en nyckelroll. Denna omvandling innebär ett omfattande investeringsbehov, inte minst för att bygga ut infrastrukturen för vätgastransmission och distribution i Sverige. Riksdag och regering behöver ange ramarna för hur infrastrukturen ska hanteras. Detta är inte minst viktigt av konkurrensskäl då länderna i vår omgivning ligger flera steg före oss i detta avseende.

Ett ställningstagande ger en grund för att välja väg när det gäller organisation för exempelvis systemansvar. En effektiv infrastruktur är en viktig del för att möjliggöra vätgastillförsel till olika industrigrenar som annars riskerar att bromsas i sin omställning. I syfte att ta fram mer kunskap om dessa frågor har Energiföretagen låtit ELS göra en rapport som belyser frågan ur olika aspekter samt gör en internationell utblick om hur andra länder valt att göra.

För den intresserade finns också:

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se