Elektrifiering

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är det främsta verktyget för att nå det målet. El är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil - oavsett hur elen har producerats.

Världen måste fasa ut användningen av fossila bränslen i snabb takt om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Fossila bränslen står idag för omkring 80 procent av energianvändningen i världen och bilar, lastbilar och flyg förbrukar en stor del. Men mycket händer i transportsektorn. Många stora företag som Scania och Volvo satsar på eldrift och batterierna utvecklas hela tiden.
Information om hur Energiföretagen jobbar med E-mobilitet hittar du här.

Även andra delar av industrin satsar på elektrifiering. 2016 skapade SSAB, LKAB and Vattenfall – ett joint venture projekt med mål att revolutionera stålproduktionen. Idén är att ersätta koks, som traditionellt används för malmbaserad ståltillverkning, med vätgas. Målet är helt fossilfri ståltillverkning 2035. Om man lyckas, bidrar lösningen till 10 procent minskade utsläpp i Sverige och 7 procent i Finland. Läs mer om HYBRIT.

Även LKAB har aviserat att de ska ställa om sin produktion av järnsvamp, från fossilbaserad till elektrifierad. Bara LKAB:s satsning väntas kräva 55 TWh el årligen. Vi använder totalt sett omkring 140 TWh i Sverige idag, och producerar omkring 165 TWh. 

Framtidens elanvändning i olika uppskattningar

I Energiföretagens Färdplan el 2019 gjordes bedömningen att Sverige använder omkring 190 TWh el 2045. Den uppskattningen reviderades under våren 2021 och pekar snarare på siffror uppåt 310 TWh. Ta del av våra färdplaner som definierar vad som behöver göras för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045.

Senare uppskattningar av Energiföretagen Sverige visar på ännu högre elanvändning. En GAP-analys från år 2023 visa en elanvändning på upp emot 330 TWh år 2045. GAP-analysen med underlagsrapport kan nås här.