Nu är ny version av Elmarknadshandboken publicerad

Nu finns Svensk Elmarknadshandbok 2021B tillgänglig

Löpande justeringar har gjorts för att hålla handboken uppdaterad