Skattereduktion för mikroproduktion från 1 januari 2015

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el träder i kraft den 1 januari 2015.

Elmarknadsutveckling har de senaste dagarna försökt bringa klarhet i om de föreslagna reglerna kring skattereduktion för mikroproduktion träder i kraft den 1 januari 2015 eller inte. I och med att Alliansens förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken röstades igenom istället för regeringens budgetproposition var det inte helt uppenbart att förslaget till skattereduktion formellt antagits av riksdagen. Finansdepartementet har emellertid varit behjälpligt och rett ut att förslaget antagits av riksdagen och att ikraftträdande sker redan den 1 januari 2015.

Ändringarna i Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter med anledning av mikroproduktionsreglerna avses enligt uppgift från Näringsdepartementet träda ikraft 1 april 2015. Målet är dessutom att Edielanvisningarna börjar gälla från samma datum.

Elmarknadsutveckling jobbar för närvarande med att ta fram en interimslösning som ska gälla fram till att regelverket är på plats. Lösningen kommer att publiceras under vägledningar på Elmarknadsutvecklings hemsida. Efter att interimslösningen är klar kommer arbetet med att uppdatera Elmarknadshandboken att påbörjas. Publicering av handboken kommer att ske vid ordinarie utgivningstidpunkt

Publicerad: 12 dec 2014