Begäran om timmätning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Elmarknadsutveckling har svarat på en fråga om hantering av begäran om timmätning.

Ett förtydligande gällande hantering kring begäran om timmätning efter inkommen fråga till Elmarknadsutveckling. Om nuvarande elhandelsföretag skickar Z09F till nätägaren för att kund vill ha timmätning ska denna fortsätta gälla även om det sker ett leverantörsbyte under tidsramen för ändring av mätmetod.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se