Skatter och styrmedel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På en öppen och integrerad marknad är det viktigt att alla aktörer kan verka på lika villkor. Det är viktigt att skatter och styrmedel inte bidrar till en snedvridning mellan olika produktionsmetoder och att nyinvesteringar inte hämmas. Energiföretagen Sverige arbetar aktivt med frågor som rör skatter och styrmedel, både nationellt och på EU-nivå.

I nyhetsflödet - Skatter & styrmedel

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se