Aktörsgodkännanden för Ediel

Möjlighet att utfärda vite i de fall en aktör inte är godkänd för utbyte av meddelanden.

I samband med att det nya Ediel-avtalet infördes skapades en möjlighet för Svenska kraftnät att utfärda vite om en aktör inte är godkänd för de meddelandeformat den utbyter. Svenska kraftnät har 2016-01-15 beslutat om vitesföreläggande om aktörerna inte är godkända senast 2016-01-31. Se mer på edielportalen.

Publicerad: 26 jan 2016