Anpassning av texter i Elmarknadshandboken till NBS

Nu finns texter anpassade till Nordisk balansavräkning publicerade under "Vägledningar"

Vid ett par tidigare tillfällen har Elmarknadsutveckling meddelat att det kommer publiceras ett helt nytt kapitel sju av Elmarknadshandboken som stödjer förändringarna gällande Nordic Balance Settlement (NBS). Av olika anledningar har publiceringen inte kunnat genomföras som planerat. Nu finns dokumentet emellertid upplagt under "Vägledningar" på Elmarknadsutvecklings webbplats.

Viktigt att ha med sig när man läser dokumentet är att det är den första versionen och att det är baserat på förhandsinformation samt antaganden då Energimarknadsinspektionens mätföreskrifter ännu inte getts ut.

För att kunna förbättra texterna och tydliggöra eventuella oklarheter så tar vi gärna emot era synpunkter och kommentarer.

Planen är att dessa texter i Elmarknadshandboken version 2017A ska ersätta det som i nu gällande handbok (2016B) finns under kapitel 7 och 8.

Publicerad: 21 dec 2016