Bilaterala efterkorrigeringar

Ikraftträdandet av den reviderade vägledningen för hantering av bilaterala efterkorrigeringar skjuts fram med anledning av att införandet av NBS senarelagts.

I mars 2016 var en ny vägledning för hantering av bilaterala efterkorrigeringar klar. Vägledningen, som innehåller Elmarknadsutvecklings rekommendation för hur bilaterala efterkorrigeringar bör ske, anpassades till de nya förutsättningar som införandet av nordisk balansavräkning (NBS) kommer att innebära. Avsikten var att vägledningen skulle börja tillämpas den 3 oktober 2016. Eftersom tidplanen för NBS förskjutits vill Elmarknadsutveckling härmed meddela att ikraftträdandet av den nya vägledningen också skjuts fram. Ännu finns ingen exakt tidpunkt för när NBS kommer att implementeras. Tillsvidare gäller därför fortsatt vägledningen för bilaterala efterkorrigeringar från 2014.

Vägledningarna för bilaterala efterkorrigeringar finns här.

Publicerad: 30 aug 2016