Dags att börja städa

I avvaktan på att en central informationshanteringsmodell eventuellt införs rekommenderar vi att alla redan nu börjar städa upp i sina kund- och anläggningsdata.

Mycket tyder i dagsläget på att vi i framtiden kommer att ha en central informationshanteringsmodell i Sverige. Detta kommer att ställa krav på hög kvalité i våra system för att informationsutbytet ska fungera mellan aktörerna i branschen. Ediels teknikgrupp har, efter önskemål från branschen, beslutat att postnummer och postort kommer att bli obligatoriskt för PRODAT-meddelande innehållande anläggningsadress. Förändringen kommer att genomföras i samband med nästa versionsuppdatering av PRODAT-anvisningen.

Vi rekommenderar alla att redan nu börja kvalitetssäkra data och komplettera med de uppgifter som saknas. På det sättet är man väl förberedd för framtiden.

Publicerad: 16 jun 2015