Elhandelsföretaget Hudya AB avslutar sina leveranser i Sverige vid månadsskiftet sep/okt

Kunder som per den 1 oktober har Hudya AB som leverantör ska därmed flyttas över till anvisningsleverantör. Kunder som har ett framtida byte, senare än den 1 oktober, till annan leverantör, ska under mellantiden flyttas över till anvisningsleverantör.

Vad behöver ni som elnätsföretag nu göra?

  • Kontrollera vilka befintliga eller framtida leveranser Hudya AB i era nätområden
  • Cancellera alla framtida leveranser, dvs de leveranser som startar 2020-10-01 eller senare
  • Anvisa alla kunder from 2020-10-01 där Hudya AB har en aktiv leverans
  • Informera era kunder om anvisningen/cancelleringen

 

Vid frågor kan Elmarknadsutveckling kontaktas på info@elmarknadsutveckling.se