Gemensam nordisk balansavräkning(3)

Tidplanen för införandet av gemensam nordisk balansavräkning skjuts fram

I en tidigare nyhet meddelade Elmarknadsutveckling att det kommer publiceras ett helt nytt kapitel sju av Elmarknadshandboken som ett enskilt dokument under vägledning på hemsidan. Planen var att ge ut detta i april men då mätföreskrifterna ännu inte är beslutade har publiceringen fått flyttats fram på obestämd tid.

Implementeringen av den gemensamma nordiska balansavräkningen (NBS) skjuts fram till, sannolikt, första kvartalet 2017.

Läs mer på SVK:s hemsida

Publicerad: 20 jun 2016