Gemensam nordisk balansavräkning(2)

Go-live kommer att ske 1/5 som planerat och förberedelserna pågår. Lite att tänka på inför och efter go-live

Strukturering

Elhandelsförtag (RE) behöver se till att deras balansansvarige har strukturerat produktion i de nätavräkningsområden som de har strukturerat konsumtion, gäller RBR-struktureringen hos eSett. Detta krävs föra att underlätta hantering av avräkning och rapportering av anläggningar som berörs av mottagningsplikten.
Översyn pågår när det gäller tidpunkter för Gate Closure gällande strukturering , information kommer från eSett om vad som kommer att gälla.
Under parallellrapporteringen som sker för Maj, Juni och Juli skall strukturering på balansansvarsbyten ske på samma sätt som idag till Svenska kraftnät för timavräknade serier.

Återrapportering till elnätsföretagen

Svenska kraftnät kommer för perioden för perioden Maj, Juni och Juli inte skicka någon återrapportering på områdesobalanser och differenser på rapportering för angränsande nät. Återrapportering av obalanser och differenser för angränsande nät kommer att rapporteras av eSett.

Svenska kraftnät kommer att återrapportera förbrukningsprofilen, och det kommer även att fortgå efter parallellrapporteringen.

Publicerad: 26 apr 2017