Gemensam nordisk balansavräkning

Några punkter att tänka på kring nordisk balansavräkning

Parallelldrift upphör 2017-08-01

  • Innebär att nätägaren skall rapportera mätvärden för mätdygn 2017-07-31 den första augusti till Svenska kraftnät, sedan är det bara förbrukningsprofilen för schablonavräkningsområden och andelstal som nätägaren skall rapportera till Svenska kraftnät.
  • I och med att parallellrapportering upphör till Svenska kraftnät kommer Svenska kraftnät upphöra att skicka balansserier till balansansvariga. Svenska kraftnät kommer bara att skicka förbrukningsprofil och schablonleveransen till balansansvarig.


Strukturering

  • Elhandelsföretag (RE) behöver se till att deras balansansvarige har strukturerat produktion i de nätavräkningsområden i vilka de har strukturerat konsumtion, gäller RBR-struktureringen hos eSett. Detta krävs föra att underlätta hantering av avräkning och rapportering av anläggningar som berörs av mottagningsplikten. Rekommendationen är att BRP strukturerar RE i hela Sverige även för produktion.
  • Efter att parallelldriften upphör behöver nätägaren endast rapportera strukturen till Svenska kraftnät för schablonleveranser och förändringar i nätutbyte, nytt nätområde eller att rapportering mellan nätområden upphör. Övrig strukturering görs som vanligt hos eSett.


Rapportering/obalanser

  • Det går att rapportera mätvärden till eSett och Svenska kraftnät fram till dygnskiftet innan Gate closure, men för att undvika risken för att obalans uppstår efter kontorstid, bör inte nya värden skickas efter 15.00 dagen innan Gate closure. Behöver man rapportera nya mätvärden för ett utbyte mellan två områden bör den rapporterande nätägaren ta kontakt med angränsande nätägare för att säkerställa rapporteringen.


Publicerad: 29 jun 2017