I höst startar genomförandet av en gemensam nordisk balansavräkning

I en tidigare nyhet meddelade Elmarknadsutveckling att det kommer publiceras ett helt nytt kapitel sju av Elmarknadshandboken som ett enskilt dokument under vägledning på hemsidan. Planen var att ge ut detta i april men då mätföreskrifterna ännu inte är beslutade har publiceringen fått flyttats fram på obestämd tid.

Tidigare publicerad nyhet:

Införandet av Nordic Balance Settlement (NBS) är planerat till den 3 oktober 2016. Under de tre första månaderna kommer balansavräkningen att utföras både av SVK och eSett, detta för att kvalitetssäkra funktion och processer. Det finns ett flertal texter i Elmarknadshandboken, bl.a. hela kapitel 7, som berörs av den kommande förändringen, men då varken förordning eller mätföreskrifter är publicerade så har inte heller version 2016A av detta kapitel kunnat uppdateras.

När väl mätföreskriften är på plats kommer ett helt nytt kapitel 7 att publiceras som ett enskilt dokument under vägledning på vår hemsida. Observera att dokumentet inledningsvis endast ska ses som en vägledning.

Det finns även andra kapitel i handboken som berör områden inom NBS men även dessa kommer vara oförändrade fram till oktoberrealesen. För den del i kapitel 7 som berör balansansvariga hänvisar vi till den senaste upplagan av NBS handbok.

Mer information om NBS finns att läsa på http://www.esett.com/

Publicerad: 2 jun 2016