Instruktionsvideor inför NBS

eSett Online Service

Inför införandet av gemensam nordisk balansavräkning (NBS), med start 1 maj 2017, har Svenska kraftnät (Svk) publicerat ett antal instruktionsfilmer som beskriver det dagliga arbetet som kommer att utföras i e-Setts system Online Service. De klipp som i nuläget finns publicerade riktar sig till elnätsföretag och ombud, och dessa beskriver vissa centrala moment.

Länk till videoklippen

Vid frågor eller synpunkter kring instruktionsfilmerna eller dess innehåll kan Robert Thelander på Svk, robert.thelander@svk.se, kontaktas.

Publicerad: 3 feb 2017