Intensivt arbete för att utreda införandet av tjänstehubb

Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät har i juni 2015 fått i uppdrag av regeringen att jobba vidare med frågan om att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. I Ei:s uppdrag ingår att utarbeta förslag som innebär att det införs en elhandlarcentrisk modell. I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att utveckla och driva en tjänstehubb för den svenska elmarknaden.

Regeringens ambition är att kunderna genom en förbättrad informationshantering och nyutvecklade energitjänster ska kunna vara aktiva och påverka sin förbrukning.

Ei:s regeringsuppdrag, som handlar om att undersöka vilka regeländringar som krävs för att införa en tjänstehubb, är i full gång. Ei har delat in uppdraget i nio delprojekt. Några av delprojekten har startat, t.ex. det som rör faktureringsmodell. Där har man tagit hjälp av Sweco för att analysera kostnaderna och nyttorna med olika faktureringsmodeller.

Hela projektet ska vara klart och redovisas till Miljö- och energidepartementet i februari 2017.

Ei har en projektsida där det går att följa hur Ei arbetar med uppdraget.

Länk till Eis projektsida

På Svk pågår för närvarande ett intensivt arbete inom arbetsgruppen "Processer och Funktioner" med möten varannan vecka där man diskuterar hur man ska lösa centrala funktionaliteter i hubben.

Svenska kraftnät ska delredovisa sitt regeringsuppdrag senast till den 1 juni 2016.

Publicerad: 1 feb 2016