Klarar era system kunder födda på 2000-talet?

Med start den 1 januari 2018 kommer branschen att få in kunder som är födda på 2000-talet. Det är viktigt att se till att systemen klarar av att på ett korrekt sätt hantera dessa kunder.

Elmarknadsutveckling vill uppmärksamma samtliga aktörer på att det från och med årsskiftet kommer att finnas personer som är födda på 2000-talet som kommer att kunna ingå elnäts och elhandelsavtal. Elmarknadsutveckling erfar att det kan finnas regler i system på marknaden som innebär att sekelsiffrorna 19 automatiskt läggs till. Det är således viktigt att samtliga aktörer säkerställer att systemen kan hantera personnummer med inledande sekelsiffror 19 och 20.

Publicerad: 29 jun 2017