Krav på lagringstider av Ediel-meddelanden - förtydligande

Redovisning av historisk data i form av utväxlingslogg.

Nyheten ersätter nyheten från den 26 januari 2016 angående lagringstider.

Enligt Ediel-anvisningen ska utväxlingsloggen uppdateras löpande och innehålla de senaste 30 dagarnas meddelandetrafik. Dock kan det vara fördelaktigt att spara utväxlingsloggen under en längre tidsperiod än 30 dagar bl.a. av felsökningsskäl. Vilka data som ska sparas i loggen finns specificerat i Svenska kraftnäts Edielanvisningar.

Om en användare upphör ska utväxlingsloggen, avseende de senaste 30 dagarna, enligt Ediel-avtalet finnas tillgänglig i minst två år.

Publicerad: 23 feb 2016