Krav på lagringstider av Ediel-meddelanden//se förtydligande 23 februari 2016

Redovisning av historisk data i form av utväxlingslogg

Enligt Ediel-avtalet är man skyldig att kunna redovisa en utväxlingslogg gällande för minst två år om ens avtal upphör. Det innebär i praktiken att man måste lagra loggen så länge för att kunna redovisa den vid eventuellt avslut. Utväxlingsloggen innefattar dels när meddelandet utväxlats men även dess innehåll. Det kan dessutom vara praktiskt att spara PRODAT en längre tid, förslagsvis 3 år, ur bl.a. felsökningssynpunkt.

Publicerad: 26 jan 2016