Krav vid vite att använda det nya formatet för NBS

Obligatoriskt för svenska elnätsföretag och balansansvariga att använda det nya formatet för NBS från och med den 6 mars 2017.

Nordisk balansavräkning (NBS) startar den 1 maj 2017. Obligatorisk parallelldrift av NBS startar emellertid redan den 20 mars. Svenska kraftnät har informerat om att det, för att samtliga aktörer ska vara redo för parallelldriften, kommer att vara obligatoriskt för svenska elnätsföretag och balansansvariga att använda det nya formatet för NBS från och med den 6 mars 2017. Detta innebär i sin tur att aktörerna då måste ha godkända tester för NBS-formatet på EDIEL-portalen. De aktörer som inte är godkända den 6 mars kommer att få ett vitesföreläggande från Svk. De som vitesföreläggs har 14 dagar på sig att bli färdiga med sina tester.

Läs mer på Edielportalen

Publicerad: 3 feb 2017