Myndigheter informerar om uppsagt balansansvar för Elia Energiförsäljning AB

Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät har publicerat information om vad som händer med anledning av att Elia Energiförsäljning AB avslutats som balansansvarig.

Elmarknadsutveckling vill uppmärksamma er på den information som Energimarknadsinspektionen (Ei) och Svenska kraftnät (Svk) lagt ut kring rubricerad händelse. 

När ett avtal om balansansvar sagts upp finns detaljerade regler i ellagen för hur detta ska hanteras. Ei går igenom regelverket i en nyhet på sin webbplats. Svk beskriver med grund i regelverket den praktiska hantering som detta innebär för branschens aktörer. 

Länk till Eis redogörelse för regelverket

Länk till information på Edielportalen