Nu är ny version av Svensk Elmarknadshandbok publicerad

Nu finns Svensk Elmarknadshandbok 2022A tillgänglig

Löpande justeringar har gjorts för att hålla handboken uppdaterad