Ny föreskrift om anslutning av produktion

EI har tagit fram en ny föreskrift om regler för anslutning av produktion EIFS 2015:3. Den styr tidplan för handläggning av ansökan om anslutning av en elproduktionsanläggning samt tidplan för anslutningen.

För att förenkla hanteringen av nyanslutning av produktion har EI föreskrivit om regler för tidplaner. Den som önskar bygga en produktionsanläggning ska känna trygghet i vilka hanteringstider som gäller och ska få veta när man förväntas få svar. Dels styr föreskriften en tidplan för elnätsföretagets handläggning av ansökan om anslutning och dels tidplan för själva anslutningen.

Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2015. EIFS 2015:3

Publicerad: 16 jun 2015