Ny version av Elmarknadshandboken är publicerad

Från och med 1/4 2021 gäller version 21 A av Svensk Elmarknadshandbok.

Löpande justeringar har gjorts för att hålla handboken uppdaterad