Ny version av Elmarknadshandboken är publicerad

Från och med 1/10 2020 gäller version 20B av Svensk Elmarknadshandbok.

Löpande justeringar har gjorts för att hålla handboken uppdaterad