Ny version av Elmarknadshandboken publicerad

Från och med 1/4 2020 gäller version 20A av Svensk Elmarknadshandbok.

Löpande justeringar har gjorts för att hålla handboken uppdaterad och bland annat har texter rörande profilkompensation har tagits bort.