Ny version av Svensk Elmarknadshandbok kommer snart!

Publicering av nästa version av Elmarknadshandboken tidigareläggs

Den Svenska Elmarknadshandboken har som utgivningsplan att publiceras två gånger per år, en i april och en i oktober. Vårens version, 16A, kommer dock att publiceras tidigare än vanligt p.g.a. att arbetet kolliderar med storhelger. Versionen kommer att vara giltig från 2016-04-01 och det arbete som har genomförts har i första hand fokuserat på att förtydliga befintliga beskrivningar.

Om ni vill komma med förbättringsförslag eller har frågor på texter i handboken så tveka inte att höra av er till oss, ni hittar information om hur ni går tillväga under kontakta oss på vår hemsida.

Publicerad: 24 feb 2016