Ny version av Svensk Elmarknadshandbok!(2)

Nu har vi släppt version 2015A av Svensk Elmarknadshandbok. Denna version innehåller främst förändringar kopplade till mikroproduktion, men även några andra saker är uppdaterade och kompletterade.

I denna version har vi ändrat innehavare av systemet för hantering av certifikat (Cesar) från Svenska kraftnät till Energimyndigheten.

I och med att skattereduktion för mikroproduktion började gälla 2015-01-01 har vi uppdaterat texter kring produktion. Dels i kapitel två och sex, men vi har även skapat ett helt nytt avsnitt, 3.3 Producera el (mikroproduktion).

I kapitel 4 har texten om balansansvar kompletterats för att hantera tillkommande anläggningar.

Kapitel 6 har kompletterats med en ny text om vilka uppgifter som en efterlysning av mätvärden bör innehålla. Detta efter behandling av ärende 2015:03.

Kapitel 7 har kompletterats med några rader om Nordic Balance Settlement. Till nästa version kommer detta kapitel att genomgå en större förändring.

Publicerad: 31 mar 2015