Ny version av Svensk Elmarknadshandbok!

Från och med den 1/10 gäller version 2015B av Svensk Elmarknadshandbok. Denna version innehåller främst förändringar kopplade till mikroproduktion, men även några andra uppdateringar och kompletteringar har gjorts.

De allmänna avtalsvillkoren har reviderats och referenser till dessa är ändrade så att de slutar på (rev), t.ex. NÄT 2012 K heter nu NÄT 2012 K (rev).

Med anledning av att meddelandehanteringen nu är färdig avseende mikroproduktion har avsnittet 3.3 ändrats och avsnitt 4.12 – 4.13 lagts till.

Det är skapat ett nytt avsnitt, 4.1.14. Där återfinns nu beskrivning av meddelandeflöde avseende begäran om ändring av mätmetod.

Processkartan för kapitel 4 har kompletterats med de nya avsnitten.

Avsnitt 6.2.1 har kompletterats med en text som beskriver hur mätarställningar ska hanteras vid mätarbyte och förändrad upplösning.

I kapitel 7 har texten avseende Nordic Balance Settlement (NBS) justerats. Eftersom NBS är senarelagd kommer ny text att komma i version 2016A.

I Kapitel 10 är några tabeller ändrade avseende meddelanden för mikroproduktion och begäran om ändring av mätmetod.

Definitionen av mikroproduktion i kapitel 11 är ändrad. Det är 100A som gäller som gräns.

Publicerad: 30 sep 2015