Ny version av Svensk Elmarknadshandbok

Den 27/3 2013 släpps version 2013A av den Svenska Elmarknadshandboken och är giltig från 2013-04-01.

Arbetet med den nya versionen har pågått under vintern med stort fokus på att förtydliga hanteringen för aktiva elhandelskunder i strukturdataskedet, avräkningsskedet och rapporteringsskedet.

Vi har också kompletterat ett antal avsnitt med hantering kring produktionsanläggningar och hantering av elcertifikat samt arbetat igenom hela handboken för att uppdatera, samla ihop och rätta de texter som varit i behov av detta.

I den här versionen har vi också infört två nya ikoner för att förtydliga när information ska skickas till elanvändare (och av vem) samt "highlighta" exempel på hur vissa arbetsuppgifter ska utföras. Dessa är sökbara i pdf-versionen genom att söka på "gör så här" för exempel och "informera kunden" för vilken information vi är skyldiga att delge elanvändaren och när. Här finns mer arbete att göra för att exemplifiera hur man ska göra och det är något vi ska arbeta vidare med i kommande versioner.

Om ni vill komma med förbättringsförslag eller frågor på texter i handboken så finns information om hur ni går tillväga här på hemsidan.

Publicerad: 25 mar 2013