Nytt remissverktyg

Som många märkt så har Elmarknadsutveckling börjat använda ett webbaserat remissverktyg istället för att skicka ut mail med bifogade dokument. Syftet med bytet är att det ska vara enklare för er som remissmottagare att besvara enkäten, få en högre svarsfrekvens på remisserna samt för Elmarknadsutveckling att administrera remisser och svar.

Den första enkäten som skickades ut var för ärende 2010-23 (Ej avvisa rättade mätvärden i anslutning till avisering). I samband med den remissen har vi tagit emot en del förslag på förbättringar som vi redan infört och några som vi kommer att se över.

Ju fler bolag som besvarar remissen desto bättre blir underlaget för vidare beslut i respektive ärende, därför är era synpunkter och tankar kring respektive fråga viktiga!

Får ert bolag inte remisserna från elmarknadsutveckling, skicka ett mail till info@elmarknadsutveckling.se där ni anger vilket bolag ni representerar och vilken mailadress ni vill ta emot remissen på.

Publicerad: 22 feb 2013