Övergångshantering för mikroproduktion

I "Vägledning för hantering av mallar för PRODAT Z04D och Z09D" beskrivs övergångslösningen för att klara av att hantera mikroproduktionsanläggningar fram till den 1 oktober 2015.

Arbetet inom Elmarknadsutveckling med att reda ut och beskriva hanteringen av de nya reglerna för mikroproduktion som gäller från 1 januari 2015 håller på att avslutas. En ny Ediel-anvisning för PRODAT och APERAK som gäller från 1 oktober 2015 har tagits fram. För perioden 1 april till 1 oktober har en övergångshantering tagits fram. Denna framgår under rubriken "Vägledning för hantering av mallar för PRODAT Z04D och Z09D" och återfinns här.

Publicerad: 23 apr 2015